Make your own free website on Tripod.com
Even geduld a.u.b.

 

 

Z 17 : misdaadroman
Geeraerts, Jef

 

Geschreven door: Bart Saerens
Taal: Nederlands
Vak: Nederlands
Soort: Uittreksel

 

 1. Jef Geeraerts
  1. Biografie
   Jozef Adriaan Geeraerts is op 23 februari 1930 te Antwerpen geboren, als enig kind van Frans Geeraerts (29 mei 1904), eerst zeeman, dan garagehouder en uitbater van een taxibedrijf, en Anna van der Heiden (15 november 1904), naaister en bezitster van een modezaak. Als kind van welgestelde ouders krijgt Jef een burgerlijke opvoeding. Reeds in 1938 wordt hij van de Gemeentelijke Jongensschool overgeplaatst naar het Franstalige Onze Lieve Vrouwecollege, omdat de eerste school niet fatsoenlijk genoeg is. Het bekrompen bourgeois-milieu van het overgrote deel van zijn familie, en de schijnheilige en uiterst strenge sfeer van het college maken van hem een in zichzelf gekeerd, eigenzinnig jongetje dat al heel vroeg zelfstandig handelt en dat zijn ontspanning slechts vindt bij grootvader Janus, een man die door zijn lak aan burgerlijk fatsoen steeds de warmste genegenheid van Jef heeft gekregen, en in de bossen van Brecht, waar zijn ouders in 1941 een buitengoed gekocht hebben. De liefde voor de natuur en het individuele verzet tegen het burgerlijke maatschappelijke bestel zijn polaire kenmerken die later dan ook een stempel zullen drukken op zijn literaire werk.De oorlogsjaren zijn voor de jonge Geeraerts een rustige periode. In 1948 beŽindigt hij - zij het na een aantal tuchtmaatregelen - zijn middelbare studie (Grieks-Latijnse humaniora bij de JezuÔeten). Hij schrijft zich in aan de Koloniale School en wordt in 1952 licentiaat in de Politieke en Administratieve Wetenschappen. Tijdens die jaren (in feite vanaf 1946) ontdekt hij de lichamelijke liefde en leidt hij een "tamelijk" losbandig en vrij leven, wat hem de opmerking van zijn directeur oplevert dat hij maar best huwt vooraleer een succesvolle loopbaan in Belgisch-Kongo te beginnen Dat doet hij dan ook, na eerst van '52 tot '54 zijn legerdienst als reserveofficier in Duitsland volbracht te hebben. In Kongo is Jef Geeraerts vijf jaar lang Assistent Gewestbeheerder. Hij moet het district Bumba zowel juridisch als administratief besturen, zorgen dat er wegen gebouwd worden enz. In deze functie komt hij vaak in contact met de plaatselijke bevolkingen, en zo leert hij de psychologie van de zwarten kennen. Dit stelt hem in staat vriendschap met hen te sluiten en zijn bevelen vlug uitgevoerd te krijgen. Hij ontdekt er ook de pure, onaangetaste natuur en het intense, wilde oerleven. Deze ontdekkingen zullen later - bij zijn terugkomst in de Westerse cultuur- leiden tot zijn bekende bewustzijnscrisis die hem ertoe aangezet heeft te schrijven en die aan de basis ligt van zijn therapeutisch schrijverschap. Wanneer in 1959 twee vijandige stammen, de Baluba en de Lulua hun eeuwenoude vete oprakelen en elkaar beginnen uit te moorden, is het reserveluitenant Jef Geeraerts die aan het hoofd zal staan van een pacificatiepeloton dat een bufferzone tot stand moet brengen, een nomansland dat de twee stammen uit elkaar houdt. Aangezien de Baluba en de Lulua elkaar toch nog kunnen vinden, komt het tot hevige gevechten. In 1960 valt het peloton in een hinderlaag, en Jef Geeraerts wordt zwaar gewond. Niet lang daarna zijn de onlusten die zullen leiden tot Kongo's onafhankelijkheid op 30 juni 1960, dermate toegenomen dat heel wat blanken ijlings het land verlaten. Geeraerts, die het nutteloze van een verder verblijf inziet, volgt de anderen in augustus, en komt ontredderd in BelgiŽ aan, waar zijn gezin reeds enkele maanden voordien is aangekomen. Volgen nu twee jaar van doelloos rondlopen (door de grote toeloop van ambtenaren uit de vroegere kolonie kan hij moeilijk een betrekking vinden; hij zoekt er trouwens niet naar aangezien hij kan leven van het wachtgeld dat hem als gewezen Kongo-ambtenaar gedurende zes jaar uitgekeerd zal worden), van lezen en nadenken over de plaats van de mens in de Westerse maatschappij - over die van het in het bijzonder Hij kan zich nauwelijks aanpassen aan het mechanische ritme van deze aan banden gelegde consumptiecultuur, die hij om haar mentaliteit verwerpt. Die crisis, die nog in niet geringe mate beÔnvloed wordt door huwelijksmoeilijkheden, doet hem de eenzaamheid opzoeken. In die omstandigheden schrijft hij zijn eerste roman, Heet Water (die nooit uitgegeven werd) en kort daarop zijn eerste roman in de literaire wereld, Ik ben maar een neger (het eerste verhaal dat hij schreef, De Taaie, stamt evenwel uit 1958). Hij merkt echter dat hij de taal niet voldoende beheerst en daarom, maar vooral om de drukkende sfeer van zijn gezinsleven te ontvluchten, gaat hij in 1962 Germaanse filologie studeren aan de Vrije Universiteit te Brussel. Volgens zijn zeggen is het de professor en filosoof Leopold Flam die hem daar het meest heeft aangetrokken. Diens colleges over het bewustzijn hebben ertoe bijgedragen dat hij later zijn Gangreenreeks zal beginnen. Tijdens die vier jaren aan de universiteit verlaat hij zijn echtgenote en zijn drie kinderen (1963) en schrijft hij Schroot, Zonder Clan, Het verhaal van Matsombo, De troglodieten en De zeven doeken der schepping. Wanneer hij zijn studies beŽindigd heeft is ook de toekenning van zijn wachtgeld verstreken (geldproblemen heeft Jef Geeraerts evenwel nooit gekend: men mag niet uit het oog verliezen dat zijn ouders welgesteld zijn en hem nu en dan wel plachten te helpen). Toch zal hij nauwelijks, eigenlijk geen gebruik maken van zijn diploma; na enkele dagen lesgeven vlucht hij weg uit het onderwijs. Hij wordt tijdelijk redacteur van o.m. Elseviers Weekblad, voor wie hij enkele boeken bespreekt en een aantal schrijvers interviewt. Zijn talenkennis wendt hij aan om zijn budget aan te vullen: uit het Frans en het Engels vertaalt hij een vijftal boeken en enkele verhalen. Ondertussen blijft hij natuurlijk zelf schrijven, en zo verschijnt in 1968 zijn eerste Gangreenboek: Black Venus, dat handelt over het wilde, erotische leven van een Assistent Gewestbeheerder, die zelf Jef Geeraerts heet. Er breekt een schandaal los (de pers en enkele critici beschuldigen Geeraerts ervan racistisch en pornografisch te zijn), vooral na twee vermeldenswaardige gebeurtenissen, die des te opvallender zijn omdat de staat - het systeem - telkens verantwoordelijk is voor het voorval: in oktober 1969 wordt het boek bekroond met de Driejaarlijkse Staatsprijs voor Verhalende Proza, en ongeveer een maand later wordt het door de Belgische justitie voor korte tijd uit de boekhandel Corman, te Brussel, gehaald. Ook Gangreen 2 - De goede moordenaar, dat de belevenissen van de commandant van een pacificatiepeloton in Kongo beschrijft, veroorzaakt heibel; het leger met name reageert boos op het zogenaamde waarheidsgehalte van het verhaal en op de nabeschouwing over de activiteiten van de Belgische paracommando's tijdens de bevrijding van blanken in Stanleystad, 1964. De pers publiceert de reacties, en weer heeft Jef Geeraerts de beste en goedkoopste publiciteit voor zijn boeken. De morele bezwaren tegen het leger, die hij door het schrijven van Gangreen 2 gekregen heeft, leiden bovendien tot zijn ontslag als reserveofficier. In opdracht van een paar tijdschriften heeft hij ook enkele reisverslagen geschreven (gebundeld in Reizen met Jef Geeraerts) over landen die hij bezocht heeft, niet als toerist maar als belangstellende in de politiek, zeden en gewoonten van de bevolking aldaar. Hij heeft zelfs ťťn keer een recht zaak verslagen - de zaak van de drievoudige lustmoordenaar van Eyken. Opvallend is dat hij steeds, in elk geschrift, literair en subjectief blijkt, zodat deze verslagen even goed tot zijn literaire werk behoren als zijn andere boeken. Jef Geeraerts houdt zich tegenwoordig nog bijna uitsluitend bezig met schrijven, reizen en vooral met zijn nieuwe en enige vrouw Eleonore, met wij in 1978 gehuwd is. Systematisch onderzoekt hij als zijn 'gangreens' verder (zijn jeugd, zijn eerste huwelijk enz.), en schrijft hij er boeken over. (Bron: Grote ontmoetingen; Jef Geeraerts door Phil Cailliau, ISBN 90 264 3329 8)

  2. Bibliografie
   Ik ben maar een neger (1962)
   Schroot (1963)
   Zonder clan (1965)
   Het verhaal van Matsombo (1966)
   De troglodieten (1966)
   De zeven doeken der schepping (1967)
   Gangreen 1 - Black Venus (1968)
   Indian summer (1969)
   Ik ben maar een neger gevolgd door het verhaal van Matsombo (1970)
   Tien brieven rondom liefde en dood (1971)
   Gangreen 2 - De goede moordenaar (1972)
   Verhalen (1973)
   Reizen met Jef Geeraerts (1974)
   Gangreen 3 - Het teken van de hond (1975)
   De heilige kruisvaart (1976)
   Dood in BourgondiŽ (1976)
   Gangreen 4 - Het zevende zegel (1977)
   Jagen (1981)
   Drugs (1983)
   Kodiam .58 (1983)
   De trap (1984)
   De zaak Alzheimer (1985)
   Het Sigmaplan(1986)
   Sanpaku (1989)
   Double-Face(1990)
   Op avontuur met Jef Geeraerts (1992)
   Het Rashomon-complex (1992)
   Goud (1995)
   Achttien verhalen
   De coltmoorden
   De Cu Chi case
   Diamant
   Dood in Bourgondie
   Gesprekken
   Marcellus
   De nachtvogels
   Romeinse suite
   Tien brieven rondom liefde en dood
   Z17
   Zand
   Zonder clan
   Het huis genaamd 'Les Hetres' : misdaadverhalen
   Indian summer

 2. Het werk
  1. Literair-historische situering
   Het verhaal, een detective roman, speelt zich af heden ten dag en heeft een heel realistisch scenario. Het Boek werd gepubliceerd in 1991.

  2. Samenvatting van de concrete inhoud

   Voorwoord:

   Bij de Belgische Rijkswacht is er, behalve de BOB en het Speciaal Interventie Eskadron (SIE), nog een elitekorps: het POSA (Peloton Observatie, Surveillance & Arrestatie).
   Uit deze eenheden worden volgens uiterst strenge normen mensen geselecteerd (Codenaam Z in de Rijkswachtcomputer), bijgenaamd de Zoeloes. Ze leven onder een valse identiteit, beschikken over safe houses, rijden in auto's met ongeregistreerde kentekens en zijn gespecialiseerd in korte termijninfiltratie, vooral om te fungeren als pseudo-drugskopers. Elke Zoeloe heeft een rangnummer.

   Verhaal:

   Een Zoeloe, Max genaamd, is een TOP pseudo-drugverkoper. Hij is getrouwd met een zekere Martine waarmee hij een heel slechte relatie op na houdt. Max zit meestal in zijn vrije tijd bij Nancy, dat is de vrouw waar hij een tweede vurige relatie op na houdt. De relatie wordt tot stand gehouden met Nancy doordat hij haar cadeautjes heeft met prijswaarde rond het miljoen, zoals het cadeau dat hij haar het laatst kocht: Een lynxmantel van meer dan een miljoen.
   Max heeft ook wel door dat je van eerlijk werken niet rijk wordt. Daardoor gaat hij het verschil verzuimen tussen werkelijkheid en misdaad. Zoals de drugsdeal met Claro en Amigo, een drugdealer en zijn hulpje, waarbij 10 kg drugs gedeald werd maar waarvan Max 5 kg verstopte onder de zetel van de auto toen ze die twee dealers arresteerden. Maar toen hij in het SAFE HOUSE onder de zetel van de BMW keek vond hij maar 4 kg terug. Een collega van hem had die ene kilo in het bezit en wou hem daarmee chanteren maar Max was hem te slim af en vermoordde hem op professionele wijze.
   Nancy die getrouwd was, gaf Max de opdracht om haar man te vermoorden en na de moord naar het buitenland te vluchten, na lang overleg en ruzie over haar plan besloot Max hem te vermoorden maar volgens zijn professionele manier.
   Toen hij haar man vermoordt had begon het warm te worden aan zijn schenen want hij zag dat hij geschaduwd werd door mannen van de gerechtelijke.
   Daarna begon hij een vurige relatie met Biche, een zwart meisje die serveerde in een cafť, waarmee hij de volgende dag naar het buitenland wou vluchten. Nancy heeft hij door de schoonheid van Biche bewust gedumpt.
   Eerst moest hij nog de 4 kilo drugs nog verkopen die miljoenen waard waren. Hij zocht zijn contactpersoon op die hem een dealer bezorgde. Nadat hij afgesproken had met de dealer, off the record, ging hij naar de plaats van de deal namelijk Holliday-Inn te Antwerpen.
   Eens aangekomen in het hotel ging hij naar de kamer waar ze elkaar zouden ontmoeten.
   Toen de dealer het geld overhandigde gaf Max hem onverwacht een Tsuki, dat is een dodelijke Japannese slag, maar plotseling stromen langs alle kanten mensen van de gerechtelijke op hem af, gooien hem tegen de grond en doen hem de boeien aan.
   Nu zat Max wel enorm in de problemen. Hij werd ondervraagt door de gerechtelijke en werd in voorarrest gestoken. De volgende dag werd hij ondervraagt door de kolonel van de rijkswacht, een collega van hem, maar na een tijdje kwamen SIE-mannen binnen en namen hem mee naar een auto die hem naar een onbekende plaats bracht. De SIE-mannen waren Amerikanen. Hij kreeg een computer print-out waarop stond: Call DEA Brussels. Stay at safe house. Next mission imminent.

  3. Personages:
   Max: Kan moeilijk het verschil onderscheiden tussen wettelijkheid en regelrechte misdaad.
   Nancy: Iemand die werkt in een kappers salon en getrouwd is met een irritante en arrogante man, maar ze houdt er nog een relatie op na met Max. Ze waant zich in een film wereldje.
   Martine: Is de vrouw waar Max met getrouwd is, maar ze was maar een bevlieging die een last aan Max zijn been geworden is. Ze wordt echter ook misbruikt en geslagen door Max.
   Biche: Een zwarte serveuse waar Max een laatste vluchtige relatie met had, de ware.

  4. Titel:
   Z17 komt van de codenaam Z: 'zoeloes' voor verklaring zie 2.2 voorwoord.
   De nummer 17 is het registratie cijfer of kenteken van Max.

  5. Tijd:
   Het verhaal speelt zich af ergens rond deze tijd, aangezien het modern en zeer realistisch geschreven is.

  6. Ruimte:
   Het verhaal speelt zich af in BelgiŽ, meer bepaalt in Duinkerke, aan de zee en in Antwerpen.

  7. Vertelperspectief:
   Personeel vertelstandpunt:
   De schrijver, Jef Geeraerts, verteld het verhaal vanuit het personage Max. Het boek wordt uniek opgesteld door voor elk hoofdstuk een ondervraging te plaatsen vanuit de gevangenis waar Max ondervraagt wordt door de kolonel van de Rijkswacht.

  8. Stijl:
   Af en toe komt er in het boek een Antwerps dialect voor.

 3. Persoonlijke waardering:
  Dit boek was een nieuwe ontdekking voor mij, aangezien alleen de boeken van Stephen King mij konden boeien. Ik vond het een zeer goed boek, spannend, erotisch, mysterieus,...
  Het boek heb ik uitgelezen in 3 dagen, tijdens ik op vakantie was naar G.H.Luxemburg aangezien daar geen T.V. was.

 4. Woordenschat:
  GP Browning-pistool 9 mm. 'Grande Puissance'.
  DEA Drug Enforcement Administration. Amerikaanse anti-drugspolitie met agenten in alle VS-ambassades in de wereld.
  HDO Hogere Directie Operaties van de Rijkswacht, bevoegd voor gerechtelijke opdrachten, ordehandhaving, verkeer en opsporingen.
  Gebugd Afgeluisterd met een verborgen microfoon.
  Wilco Will Comply. Radiocode voor 'Ik ga akkoord'.
  Flash rollLokgeld. Het geld dat de pseudo-koper toont aan de dealer.
  CS-spuitbusSpuitbus met gas, dat de slijmvliezen van ogen en neus prikkelt.
  ASAP Radiocode voor 'As Soon As Possible'.
  Blackjack Ploertendoder.
  CS-dril Counter-surveillance (anti-schaduw) dril.
  CM-scanner Counter-measure-scanner. Toestel om afluisterapparatuur op te sporen.
  Wadcutters Speciale afgeplatte kogels voor doel schieten.
  Hollow point Expansieve kogels die in het lichaam openbarsten en grote schade vermanstoppers oorzaken.
  MendŤs Moord op een FN-topman in het kader van de Bende van Nijvel. Gepleegd met dezelfde munitie, hetzelfde wapen en ongeveer identieke omstandigheden.
  BultotDirecteur van de gevangenis van Sint-Gillis. Opgespoord wegens verdenking van medeplichtigheid aan moorden van de Bende van Nijvel. Na z'n vlucht uit Paraguay in november 1989 werd hij aan BelgiŽ uitgeleverd door Zuid-Afrika. Na een merkwaardig vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel werd hij - zonder enige commentaar vanwege de Belgische pers - in vrijheid gesteld.

 

1470 verslagen
Voor wat hoort wat...

Heb je ook nog verslagen liggen!
Stuur ze dan naar
verslagen@internetcollege.nl

 


Achternaam auteur
Titel

 

 

 • Homepage
 • Verslagen

 • Nederlands
 • Engels
 • Duits
 • Frans
 • Spaans
 • Aardrijkskunde
 • Scripties, werkstukken & spreekbeurten

 • Top 10 totaal
 •  

   

  Zoeken op auteur

 • Hermans, Willem Frederik
 • Hermans
  ... of een deel van de naam
 • Zoeken op titel

 • De donkere kamer van Damokles
 • Damokles
  ... of een deel van de titel
 •  

   

  Gebruik deze boekverslagen als naslagwerk en lever ze niet in bij de leraar. De meeste leraren zien dat ze niet van jou zijn of kennen deze uittreksels al.
  De boekverslagen zijn niet beoordeeld op kwaliteit, maar zijn bedoeld als naslagwerk. Er kunnen dan ook fouten in zitten. Aan deze teksten kunnen geen rechten ontleend worden en mogen alleen op eigen verantwoordelijkheid gebruikt worden.

   

     [ Begin van deze pagina | Help | Site's toevoegen | Terug | Home Page ]
  Het Internet College is de virtuele school van de Digitale Stad.
  Opmerkingen kunnen gestuurd worden naar het Internet College.
  Copyright © 1997, 1998 Sjoerd Huyg