Make your own free website on Tripod.com
http://www.scholieren.com/
Kwaliteit:Nationaliteit auteur:Taal uittreksel:Andere uittreksels van© 1998
3 van de 5nlnl Marga MincoScholieren.COM
Uittreksel van Het bittere kruid
Marga Minco

Titel
Het bittere kruid

Ondertitel
een kleine kroniek

Auteur
Marga Minco

Uitgever
Bert Bakker te Amsterdam

Jaar van uitgave
1957

Auteur
Marga Minco werd geboren op 31 maart in het Brabantse Ginneken. Zij was de jongste in een Orthodox-joods gezin dat al twee kinderen telde, De vijfjarige Dave en de een jaar oude Bettie. De voornaam Marga dateert uit haar onderduiktijd - haar geboortenaam is Sara, al snel veranderd in Selma. Vijf jaar oud verhuisde Minco met haar familie naar het naburige Breda, waar haar vader een belangrijke positie in de joodse gemeente kreeg. onder invloed van zijn vrouw, een meer liberaal-joodse onderwijzeres, stond hij op den duur een minder streng-orthodoxe opvoeding voor zijn kinderen toe. Dat nam niet weg dat de Minco's, net als andere joodse families, in het katholieke Breda als "anders" werden beschouwd - iets waar vooral kinderen niet van houden: "Wij wilden zijn zoals iedereen", herinnerde Minco zich later. Na de lagere school bezocht Minco de Nutsschool voor meisjes, waar haar liefde voor lezen en schrijven tot bloei kwam. Op basis van een reeks verhalen werd zij in 1938 aangenomen als leerling-journaliste bij de Bredasche Courant. Behalve journalistiek werk schreef ze voor deze krant cursiefjes onder de naam Hus. Het Algemeen dagblad publiceerde haar kinderverhaal "Het gouden knikkertje" en ze voltooide een kinderboek, dat echter nooit werd gepubliceerd. Via haar werk leerde Minco haar latere echtgenoot Bert Voeten kennen -beginnend dichter en als journalist werkzaam bij een concurrerende krant. Toen Minco's ouders ontdekten dat er tussen hun dochter en de niet-joodse Voeten meer dan alleen vriendschap bestond, mocht deze niet meer bij haar thuiskomen.

Mijn mening
In het begin vond ik het een beetje verwarrend maar later begon ik het steeds meer te begrijpen. De betekenis van de joodse woorden achterin vond ik goed bedacht want zelf weet ik weinig over het joods geloof. Het verhaal opzich was spannend tot op de laatste bladzijde want je weet als je begint te lezen dat er zowieso een van hun opgepakt word maar wie het zal zijn weet je niet, ook omdat het een waargebeurd levensverhaal is van Marga Minco geeft het het een beetje realiteit. Het lettertype en de woordkeus is ook goed en makkelijk.

Achtergronden
Titelverklaring: Het boek is naar de kruiden vernoemd die ze op de seideravond eten. (De seideravonden zijn de twee eerste avonden van het paasfeest)
Motto: -
Opgedragen aan: Minco's ouders, Dave en Lotte, Bettie en Hans
Bedoeling: -

Inhoud
Na het tijdelijk evacueren van Breda komt de familie weer terug en gaan kijken of iedereen er weer is. Haar vader gaat praten met een man en hoort al het nieuws een paar dagen later moeten haar ouders verplicht naar een ghetto in Amsterdam verhuizen maar zij, Dave en Lotte blijven in Breda. Een paar dagen later gaan ook Dave en Lotte weg, dus gaat zij maar naar haar ouders toe. Zij vieren daar het seideravond en op een gegeven ogenblik word er een straat dicht bij hun in de buurt opgepakt. Kort daarna worden haar ouders ook opgepakt maar kan zij nog net via de tuin ontsnappen en vlucht naar het onderduikadres waar haar broer en zijn vrouw zitten. Daar hebben zij geen plek en als ze zich in Amsterdam vertoonde zouden de soldaten haar meteen herkennen aan het signalement op haar persoonsbewijs dat haar ouders nog hadden en oppakken, dus sturen ze haar met de trein naar Utrecht naar een adres. Op het station besluiten ze ieder apart een kaartje te kopen en apart door de controle te gaan en in te stappen. Als zij ingestapt is ziet ze de twee anderen niet verschijnen en vraagt of het wel de trein naar Utrecht is. Even later komt Dave langs en zet haar koffer naast haar neer en stapt uit. Als ze in Utrecht aankomt is er op dat adres ook geen plek meer en stuurt haar ook door naar een ander adres, maar op dat adres was geen bed dus moest zij bij de vrouw slapen en was er niet lekker mee. Ze bracht daar een paar dagen door, maar dacht op het laatst dat ze hun niet tot last wou brengen en vertrok met een ene Wout. Ze kwamen aan bij het nieuwe huis en zij zei haar nieuwe naam. Later zoekt zij haar oom in Zeist op, die door zijn niet-joodse vrouw met rust was gelaten. Haar oom stond haar tot verbazing op te wachten. Ziens dien zit ze idere dag op haar familie te wachten bij de halte.

personages
Het ik-persoon wiens leven het boek vertelt, haar ouders, broer en zus; Dave en Bettie en de vrouw van Dave Lotte.

Tijd
Het verhaal duurt ongeveer een maand en speelt zich af rond 1939-1945.

Plaats
Het verhaal speelt zich af in ons land. Amsterdam, Breda, Zeist en Utrecht.

Vertelwijze
Dit is een ik-verhaal

Typering
Het gaat hier om een verhaal. Het is een levensverhaal.

Opbouw
Het boek bestaat uit 22 hoofdstukken met titels. Het boek heeft een opening in handeling Het boek heeft een gesloten eind want zij is veilig bij haar oom, de oorlog is voorbij en zij weet dat zij haar familie nooit meer terug zal zien.

Commentaar emailen naar xxmpfxx@hotmail.com.

Niets van deze pagina mag zonder medeweten van de auteur op welke wijze dan ook herpubliceerd worden.