Make your own free website on Tripod.com
http://www.scholieren.com/
Kwaliteit:Nationaliteit auteur:Taal uittreksel:Andere uittreksels van© 1998
2 van de 5nlnl Remco CampertScholieren.COM
Uittreksel van Somberman's actie
Remco Campert

Titel
Somberman's Actie

Auteur
Remco Campert

Samenvatting
Somberman is werkloos en doet de hele dag niks. Na vijf maanden beseft hij dat hij iets bijzonders moet ondernemen om (de aandacht op zich te vestigen en zo) weer werk te krijgen.

Somberman brengt noodgedwongen zijn dagen in ledigheid door. Bezig, zijn vrouw, heeft wel werk. Ze hebben daardoor misschien regelmatig ruzie. En Bezig verliest een barkeeper, Harry. In zijn eenzame dagen gaat hij naar een café. Hij ontmoet daar het barmeisje Soeza. Hij gaat met haar uiteten en naar de film. Hij ontmoet daar ook Lubbe (die bij het warenhuis werkt). Hij zegt dat ze het warenhuis gaan kraken om te protesteren tegen (de ontslagen van het personeel). Hij gaat akkoord om mee te doen. Ze komen het pand in, maar ze houden het niet lang vol, de volgende dag verwijdert de ME hen. Lubbe geeft zich metteen over maar Somberman probeert nog de boel in brand te steken, dat lukt niet en hij wordt gearresteerd.

Vorm
Het boek is enigzins karikaturaal geschreven; dat blijkt ook uit de namen van de personen : Somberman, Bezig , Soeza, Lubbe. Toch geeft het een tijdsbeeld van Amsterdam aan het begin van de jaren '80, toen er grote werkeloosheid was en het warenhuis de Bijenkorg op de Dam gesloten dreigde te worden.

Deze (zie boven) personen worden ook niet als echte personen beschreven, maar karikaturaal, als extreme voorbeelden van een bepaalde groep. Bezig=de actieve, geëmancipeerde vrouw. Somberman = de sullige, werkeloze man, die door een extreme daad de aandacht op zich wil vestigen.

Commentaar emailen naar stone__@hotmail.com.

Niets van deze pagina mag zonder medeweten van de auteur op welke wijze dan ook herpubliceerd worden.