Make your own free website on Tripod.com
http://www.scholieren.com/
Kwaliteit:Nationaliteit auteur:Taal uittreksel:Andere uittreksels van© 1998
3 van de 5nlnl Remco CampertScholieren.COM
Uittreksel van Somberman's actie
Remco Campert

Titel
Sombermans actie

Auteur
Remco Campert

Eerste Druk
1985, Amsterdam (De Bezige Bij)

Gelezen Druk
1985, eerste druk.

Titelverklaring
Deze is letterlijk op te vatten. Hij beschrijft het hele boek, omdat Somberman overal in actie is, maar vooral het einde, als Somberman met zijn "vrienden" het warenhuis in beslag neemt. Ook al mislukken alle acties.

Samenvatting
Somberman wordt, samen met alle andere werknemers van het warenhuis waar hij werkt, ontslagen. Hij woont met Bezig, zijn vrouw, in een flat. Bezig werkt bij het Greenback Hotel. Somberman is al sinds honderzesenvijftig dagen werkeloos en begint nu werk te zoeken. Nadat het niet is gelukt gaat hij naar een café en bezuipt zich. Hij bezoekt Bezig in het Greenback Hotel en vraagt of Bezig die avond samen met hem iets wil gaan doen, maar ze kan niet, omdat ze moet werken. Die nacht komt Bezig pas heel laat thuis en krijgt daardoor ruzie met Somberman. De volgende dag leert Somberman Soeza in het café kennen. De volgende dag gaat Somberman met haar de stad in en naar de bioskoop. De relatie tussen Somberman en Bezig is niet erg goed. Op die dag dat hij Soeza heeft leren kennen heeft hij met twee mannen af gesproken dat ze samen het oude warenhuis willen bezetten. Somberman neemt met zijn "niewe vrienden" het warenhuis in beslag. Dezelfde dag wordt Domoor, een vroegere collega van Somberman, vermoord. De politie neemt Somberman en zijn "vrienden" vast. Somberman gaat de gevangenis niet in, omdat er cellentekort is. Somberman koopt een bos bloemen en gaat naar de begravenis van Domoor

Handeling
Het boek is verdeelt in 20 korte hoofdstukken. Het verhaal is niet zo eenvoudig opgebouwd: Hoofdstuk 4,8 en 12 spelen in het verleden van Somberman, hoofdstuk 7,9,15 en 18 gaan hoofdzakelijk over Domoor, hoofdstuk 10 gaat hoofdzakelijk over Professor Knoert en de restelijke hoofdstukken gaan over Somberman. Er is dus één grote hoofdhandeling en 3 bijhandelingen. Het boek heeft een gesloten einde. Het boek heeft een cyclische bouw, omdat je aan het einde weer van voren zou kunnen beginnen, omdat alles noch steeds in dezelfde situatie is.

Personages
De hoofdpersoon is Somberman. Hij is een anti-held, omdat hij zich door zijn omgeving laat bepalen, hij heeft een vlak karakter, omdat je hem niet van binnen leert kennen en omdat hij in de loop van het verhaal niet verandert of slimmer wordt door een gebeurtenis.

    Ook alle andere personen hebben een vlak karakter.

Plaats en ruimte
Plaats: een stad in Nederland
Ruimte: Greenback Hotel, flat van Somberman, het warenhuis, een woonwijk van die stad en de straten van die stad.

Tijd
De vertelde tijd is ca. 20 dagen. De verteltijd is 91 pagina's. Er is geen sprake van versnellingen of vertragingen, want de tijdstroom beweegt zich tamelijk gelijkmatig. Er zijn drie flash backs, ze verwijzen naar zijn jeugd.

Perspectief
"Sombermans Actie" is geschreven in het auctoriale hij/zij-perspectief. De lezer komt dus geen gevoelens of gedachte van de personen te weten, maar weet meer dan de enkele personen zelf.

Stijl
De stijl is eenvoudig, makkelijk Nederlands.

Mening
Ik vind de opbouw van het verhaal wel goed. Het begint met Somberman die probeert werk te vinden en dat mislukt. Alles mislukt wat hij doet behalve dan die relatie met Soeza. Er is geen happy end, omdat Domoor dood is, de relatie tussen Somberman en Bezig niet beter is en Somberman noch steeds geen werk heeft. Ik kan me in het verhaal wel goed inleven. Ik vind allen dat Remco Campert Somberman een rond karakter had moeten geven. Het taalgebruik is normaal. De dialogen tussen Somberman en de andere mensen uit zijn omgeving zijn ook normaal. Ik vond een boek dat met plezier gelezen kan worden.

Geschreven door Sylvan Haferkamp. Reacties kunnen gestuurd worden naar SHaferkamp@aol.com.

Niets van deze pagina mag zonder medeweten van de auteur op welke wijze dan ook herpubliceerd worden.